Cena hospodárenia

1. Základné parametre o zamestnancovi

Zmluvná hrubá mesačná mzda zamestnanca

mám otazky

Typ zamestnanca - rizikové zaradenie (1- 4) od-do

mám otazky

Koľko % pracovného času zamestnanca tvoria nočné percent

mám otazky

Vek zamestnanca rokov

mám otazky

Počet nadčasov zamestnanca (hodín mesačne) hodín

mám otazky

Počet odpracovaných dní cez sviatok (ročne) dní

mám otazky

Počet zahraničných celodenných služobných ciest zamestnanca ročne dní

mám otazky

Počet zamestnancov v spoločnosti zam.

mám otazky

Výpočet MZDY

  • nasledujúci modelový výpočet umožní zamestnávateľom zistiť reálnu cenu zamestnávania jedného zamestnanca
  • pre výpočet je potrebné, aby užívateľ zadal základné údaje o zamestnancovi, type zamestnania a zamestnávateľa
  • súčasťou výpočtu sú aj parametre automaticky vložené do modelu, ktoré vychádzajú z priemerných celoslovenských ukazovateľov, prípadne sú dané objektívnymi skutočnosťami
  • model vychádza z aktuálneho legislatívneho stavu a zahŕňa všetky povinnosti zamestnávateľov vyplývajúce zo všeobecne platných právnych noriem
  • METODIKA A ZOZNAM NÁKLADOVÝCH POLOŽIEK POUŽITÝCH VO VÝPOČTE

Partneri projektu