Ako Funguje Kalkulačka?

~VYSVETLUJUCI TEXT~

REÁLNA CENA ZAMESTNÁVANIA NA SLOVENSKU

Impulzom k vzniku projektu bola skutočnosť, že v diskusii o nákladoch zamestnávania sa zvyčajne poukazuje len na primárne náklady, súvisiace so zamestnávaním (odvody, odstupné a pod.) V praxi však má zamestnávateľ mnoho ďalších nákladov vyplývajúcich z legislatívy, ktoré musí brať do úvahy, keď prijíma zamestnanca.

Videá

Siete