Ako funguje kalkulačka?

Kalkulačka na základe vstupov používateľa zráta celkové výdavky zamestnávateľa na zamestnanca – mzdu, dane a odvody, príplatky ku mzde, 13. a 14. mzdu, ale aj príspevok na stravu, sociálny fond, či rekreačné poukazy. Následne vyráta, koľko hodín reálne zamestnanec počas roka odrobí. Výsledkom je náklad na reálne odpracovanú hodinu. Ten sa porovná s hrubou mzdou, ktorá sa uvádza v inzerátoch, či v pracovných zmluvách.

Reálna cena zamestnávania na Slovensku

Takzvaná „hrubá mzda“, ktorá je v očiach verejnosti hlavným reprezentantom pojmu „platy“, je ekonomickou fikciou. Ukazuje len veľmi skreslený obraz toho, aké sú náklady zamestnávateľa na zamestnanca. Táto skreslená predstava umožňuje predstavovať voličom populistické opatrenia, ktoré znejú ľúbivo, ale v skutočnosti zhoršujú ekonomickú situáciu na Slovensku. Projekt Cena zamestnanca si kladie za cieľ ukázať skutočný náklad, ktorý musia zamestnávatelia znášať.

Kalkulačka Bulharsko

!bg

Kalkulačka Česko

!CR

Kalkulačka Poľsko

!!pl

Videá

Hlavný partner pre rok 2021/2022

Partneri projektu

Logo ZAP
Asociácia priemyselných zväzov
Republiková únia zamestnávateľov
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení
nadacia eph