Aj udržiavanie aktuálnosti tejto kalkulačky patrí medii naše pravidelné aktivity. Dokážeme cih vykonávať len vďaka podpore vás – darcov.

Pomôcť nám môžete nasledujúcimi spôsobmi:

Bankovým prevodom na účet INESS: 266 475 2087 / 1100
prípadne IBAN: SK2811000000002664752087 (Tatrabanka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava)
Do správy pre príjemcu uveďte prosím svoje meno (voliteľné) a „Dar“.

Darovaním 2%
IČO: 30798442
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Adresa: Na Vŕšku 12, Bratislava, 81101, Slovenská republika

Prevodom pomocou Bitcoin:
3HpzFGRKogei7W498SEEGYvEywkFdAhP9y