4 otázky a 4 odpovede k minimálnej mzde

By: iness

  1. Ako hodnotíte zvýšenie minimálnej mzdy na 623 eur?

Toto zvýšenie je potrebné zasadiť do kontextu, tento rok vzrástla minimálna mzda o 11,5 %, zatiaľ čo pri priemernej mzde budeme radi, ak sa neprepadne. A budúci rok sa odhaduje rast priemernej mzdy okolo 2 %, pričom v parlamente je návrh na zvýšenie minimálnej mzdy o 7,5 %. A to všetko sa deje v čase hospodárskeho prepadu, kedy štát dotuje desať-tisícky pracovných miest, aby podnikatelia neprepúšťali. Zvýšenie minimálnej mzdy na 623 eur bude znamenať problémy pre slabšie regióny a bude brániť vzniku pracovných miest, nebodaj k prepúšťaniu.

  1. Vyrieši problém s príplatkami ich pevné určovanie v zákone?

Príplatky tento rok porastú ešte pôvodne stanoveným tempom. Nasledujúce roky bude rast príplatkov znova v rukách vlády a parlamentu, čo vytvára priestor na ďalšie „kompromisy“ a politické hľadanie správnej ceny za prácu. Dnes sa môžu politici zaviazať, že príplatky nebudú meniť, ale o rok sa môže opakovať situácia, keď si nedokážu sedieť na rukách a budú mať znova nutkanie „podeliť sa, keď sa darí“ alebo „pomôcť v kríze“.

  1. Rovnako pri stupňoch náročnosti práce budú jednotlivé stupne rásť o pevnú sumu. Vyrieši tento krok razantné zvyšovanie minimálnej mzdy?

Stupne by sa mali v prvom rade zrušiť. Je to slovenská anomália, ktorá nemá ani „sociálne“ opodstatnenie. Riaditelia podnikov a kvalifikovaní zamestnanci nepotrebujú zákony na určovanie miezd. Takéto zákony nepotrebujú ani nekvalifikovaní zamestnanci, ale tú aspoň prebieha nejaká diskusia a výskum. Pri vyšších stupňoch je to úplne mimo akúkoľvek diskusiu.

  1. Nemal by štát zároveň s minimálnou mzdou zvýšiť napríklad hranicu nároku na odpočítateľnú položku zdravotného poistenia alebo inak znížiť daňovo-odvodovú záťaž pre ľudí s najnižšími mzdami?

Tento rok pokračovalo už šiestym rokom zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia ľudí s nízkymi mzdami. V tomto čase narástlo z 30 % na skoro 40 %. Určite je potrebné pristúpiť k oživeniu odvodovej odpočítateľnej položky zo zdravotných, ale ešte lepšie zo sociálnych odvodov.