Verzia 2.0 – čo sa zmenilo

By: iness

V januári 2021 bola kalkulačka aktualizovaná na verziu pre rok 2021 (legislatíva platná od januára). Zmenili sa koeficienty hodinových príplatkov (kvôli zmene minimálnej mzdy, od ktorých sa odvíjajú). Prišlo k zániku odvodového zvýhodnenia 13. a 14. mzdy. Na základe toho sme upravili formulár, odkial vypadli položky potvrdzujúce nárok na túto úľavu. Zároveň sme toto zvýhodnenie vyhodili aj s výpočtov pre uplynulé roky (2019 a 2020), preto zobrazenie starších výsledkov automaticky predpokladá, že tento pracovník nemal nárok na odvodovú úľavu ani v minulosti.