Nezamestnanosť a tri „ale“

By: iness

Ak by som mal zhrnúť vývoj nezamestnanosti za posledný rok, tak použijem slávnu hlášku: not great, not terrible. Medziročná miera nezamestnanosti v januári vzrástla zo 6,13 % na 8,5 %. Prácu si hľadá o 65 tisíc ľudí viac. Pred čitateľmi musím spraviť pokánie. Osobne som minulý rok predpovedal vyšší nárast. Tipoval som mieru nezamestnanosti nad 10 % na konci roku 2020 a tento zlý odhad ma stál 20 eur. Predtým ako však vypukne oslava nad nie-tak-zlými číslami,  by som rád chcel poukázať na tri „ale“, ktoré tento vývoj dajú do kontextu.

Nezamestnanosť a tri „ale“

Prvým ale je, že nezamestnanosť zvykne rásť aj roky po prepuknutí krízy a prepadu HDP. Posledná kríza z roku 2009 dosiahla vrchol nezamestnanosti na Slovensku v januári roku 2013. Vtedy sme mali mieru nezamestnanosti 16,1 % a bez práce bolo 425 tisíc ľudí. Pre porovnanie, dnes je to 232 tisíc ľudí. Takže nekričme hop, kým sme nepreskočili. A to predovšetkým v situácii, keď veľká časť slovenskej zamestnanosti je priamo závislá od vývoja dopytu po automobiloch v zahraničí. Ten začínal stagnovať už pred pandémiou.  A hlavne, vôbec nevieme, v akej kondícii sa vráti HORECA sektor na trh.

Druhým ale je, že slovenský trh práce stále dýcha na prístrojoch. Stovky tisíc ľudí nepracujú, ale sú zamestnaní. Samozrejme, nejde o perpetuum mobile, ale o spotrebný úver. Na tento novodobý dôchodok pre ekonomicky aktívnych ľudí sa poskladáme vo forme vyšších daní v budúcnosti. Otázkou ostáva, koľko ľudí sa bude skladať. Teda koľko ľudí si udrží prácu aj po odpojení prístrojov. Napovedať môže skutočnosť, že minulý rok poklesol počet odpracovaných hodín o skoro 10%.

Tretím ale je, že priemerná nezamestnanosť síce výrazne nevzrástla, ale rozhoreli sa nám lokálne ohniská. Prácu strácali ľudia predovšetkým v okresoch, kde aj v tých najlepších časoch bola miera nezamestnanosti okolo 15 %. Po roku pandémie sa tieto okresy prepadli nezamestnanosťou späť o dva roky do roku 2018. Znova v nich čakajú vysoké desiatky nezamestnaných na jedno voľné pracovné miesto. V Rimavskej Sobote stratil prácu každý 8. mladý človek. A bez práce je ich spolu už 40%.

No a akú zamestnanosť tipujem o rok? Tento krát sa zdržím, ale odporúčam čitateľom, aby si sami skúsili tipnúť konkrétne číslo a rovno sa aj s niekým staviť. Vyrieknuť konkrétne číslo vás prinúti hlbšie sa zamyslieť nad všetkým faktormi a položenie peňazí na stôl vám pomôže, aby ste v prípade neúspechu nezabudli na svoju predikciu. Niekto vám ju totižto veľmi rád pripomenie.

Pôvodne vyšlo na HN.sk