Takto sa produktivita práce nezvyšuje, do psej matere

By: iness

V dávnych časoch pred covidom sa na Slovensku intenzívne riešila téma prerozdeľovania vytvorenej hodnoty ekonomikou, v skratke HDP. Niektorým ľuďom sa nepozdával podiel, ktorý ide na mzdy zamestnancov. A obviňovali z toho zamestnávateľov. Táto téma momentálne utíchla, ale mali by sme si ju aspoň na chvíľu pripomenúť. Dôvodom sú nové štatistiky.

Takto sa produktivita práce nezvyšuje, do psej matere

Podľa Eurostatu na Slovensku vzrástol podiel miezd na HDP za 11 rokov o 21,2 percenta. Tieto dáta sú aktuálne len do roku 2019, ale nedávno zverejnený odhad ministerstva financií hovorí o tom, že aj minulý rok pokračovalo zvyšovanie podielu miezd na HDP o nejaké dve percentá.

Celkovo dosiahol slovenský podiel miezd na HDP v roku 2019 42,8 percenta. Na porovnanie, priemer EÚ bol v roku 2019 47,5 percenta. Slovensko sa tak priblížilo na dostrel priemerným úrovniam. To by malo byť pre niektorých ľudí veľkým dôvodom na oslavu. Pripomeňme si, že v roku 2008 sme začínali na úrovni 35,3 percenta.

Je však toto skutočne dôvod na radosť? Len z jedného pohľadu. Rast tohto podielu by nebol možný bez rastu miezd, slovenskí zamestnanci sa majú lepšie. Mnohí si v roku 2019 mohli dovoliť odísť za vyšším platom k inému zamestnávateľovi.

Z druhého pohľadu je situácia zložitejšia. Bohatstvo sa totiž netvorí lepším krájaním koláča, ale jeho rýchlejším rastom.

Prerozdeľovanie je hra s nulovým súčtom, kde sa veľmi rýchlo dostanete na hranicu možností. Ak by sme sa dostali na úroveň priemeru EÚ v podiele miezd na HDP, tak možno ešte zvýšime mzdy slovenským zamestnancom o pár desiatok eur. Ale stále budú o stovky eur za svojimi západnými kolegami.

Skutočným a dlhodobo udržateľným spôsobom ako zvyšovať mzdy a životnú úroveň je rast produktivity práce. Tá však poslednú dekádu rástla približne polovičným tempom oproti rastu miezd. To znamená, že môžeme očakávať, že v blízkej budúcnosti nebudú slovenskí zamestnanci dobiehať tých západných. Jednoducho nebude z čoho.

A ako na rast produktivity? To nie je žiadne tajomstvo. Kvalitné podnikateľské prostredie, spravodlivé a rýchle súdnictvo, jednoduché a predvídateľné zákony a tak ďalej. Okrem prostredia však potrebujete aj hýbateľov zmeny – dostatok podnikateľov s kapitálom ochotných investovať, inovovať a riskovať.

Hlavný problém Slovenska, ale aj celej EÚ je, že tu sa v oveľa väčšej miere hýbateľmi stávajú politici a úradníci. Tí investujú verejné peniaze, nenesú žiadne riziko a namiesto inovácií konzervujú súčasný stav. Takto sa produktivita práce nezvyšuje, do psej matere.

Pôvodne vyšlo na SME.sk