Polohrubá mzda vytvára daňovo-odvodový guláš

By: iness

Keď sa na Slovensku hovorí alebo píše o mzde, myslí sa tým tzv. „hrubá mzda“. Z ekonomického hľadiska však ide o účtovnícku fikciu. Predstavuje arbitrárne stanovený bod medzi dvoma kľúčovými parametrami: čistou mzdou a nákladmi práce. Ten prvý zaujíma zamestnancov a ten druhý zamestnávateľov. Rozdiel medzi nimi je zaujímavý pre štát – pretože práve ten hovorí o objeme daní a odvodov.

Problém je, že veľká časť odvodov je vo forme skrytého daňového bremena. Ide o tzv. „odvody platené zamestnávateľom“, ktoré nie sú súčasťou hrubej mzdy. Dnešná podoba hrubej mzdy je tak v skutočnosti len „polohrubá“ mzda. Tá skutočná hrubá mzda by mala zahŕňať všetky dane a odvody platené z produktívnej prace. A to z toho dôvodu, že v skutočnosti si na všetky odvody zamestnanec musí zarobiť svojou prácou. Bez ohľadu na to, či je daná položka označená ako „odvod zamestnanca“ alebo „odvod zamestnávateľa“, oba sú súčasťou jeho celkovej odmeny za prácu.

Prečo je to problém? Prečítajte si viac tu.