Úpravy kódu – verzia 1.1

By: iness

V januári na stránke prebehlo niekoľko úprav. Preštylizovali sme formulácie vo výsledkovom okne, pretože mnohým užívateľom nebol jasný koncept „reálne odpracovaných hodín“. Odteraz to budeme nazývať človekohodinami, či človekomesiacmi.

Vo vzorci bola upravená drobná chyba, kvôli ktorej boli mierne skreslené počty hodín dovolenky. Najzásadnejšou zmenou však je namodelovanie práceneschopnosti zamestnanca do vzorca. Model PN pracuje s nasledovnými predpokladmi: každý zamestnanec má 50% šancu, že 1x ročne bude PN 10 dní, z toho 8 pracovných (odhad na základe štatistík SP). Zamestnávateľovi sa tak znižujú finančné náklady (musí platiť dávky, ale tie sú nižšie, ako mzda, ktorú nezaplatí), no zároveň poklesne počet odpracovaných hodín.