Zrušiť sa dá len hrubá mzda

By: iness

Zrušiť sa dá len hrubá mzda

Superhrubá mzda sú celkové mzdové náklady, ktoré budú existovať dovtedy, kým bude existovať platená práca. Česi akurát zrušili výpočet dane z príjmov zo mzdových nákladov, po novom ich budú počítať opäť z hrubej mzdy. Tú zavádzať nemusia, lebo z nej doteraz počítali sociálne a zdravotné odvody. Dobrý námet na úvod novej hry z pera Járu Cimrmana. Česká vláda sa mohla vydať litovskou cestou. A teda zrušiť umelý koncept ekonomicky fiktívneho konštruktu hrubej mzdy. Litovčanom sa podarilo takmer dosiahnuť ideál reformou z roku 2018. Prepočítali sadzby odvodov a daní. Radikálne zosekali odvody zamestnávateľa, veď aký zmysel má tváriť sa, že zamestnávateľ platí odvody na dôchodok za zamestnanca?

Na zamestnávateľovi ostal odvod do fondu nezamestnanosti a úrazového poistenia, kam zamestnanec nič neplatí. Zamestnanec odvádza 19,5 percenta, kým zamestnávateľ len 1,47 percenta. Zamestnanca zaujíma čistá mzda. Zamestnávateľa mzdové náklady. Koho teda vlastne zaujíma hrubá mzda? Štatistikov a účtovníkov, ktorí ju musia používať. Slovenská hrubá mzda však ignoruje náklady práce.

Každá krajina má inak nastavené nezmyselné odvody zamestnávateľa, a preto ani štatistici nemôžu byť spokojní. Nedáva zmysel porovnávať slovenskú a slovinskú hrubú mzdu, keď slovinskí zamestnávatelia platia polovičné odvody, a teda účtovne je bremeno odvodov viac na strane zamestnancov než na Slovensku. Jediné zmysluplné porovnanie je preto porovnanie mzdových nákladov, ktoré skutočne hovorí o výške miezd, a čistej mzdy, ktorá skutočne hovorí o príjme zamestnanca a miere zdanenia práce.

Zdá sa vám to jasné, ale čudujete sa, prečo vôbec existuje hrubá mzda? Ja tiež. Odpoveďou je „historická zotrvačnosť“ a fiškálna negramotnosť. Takto je to desiatky rokov a zvlášť ľavicovým politikom to vyhovuje. Väčšina zamestnancov totiž vôbec netuší, že odmena za ich prácu je o 35 percent vyššia ako hodnota, ktorú vidia na výplatnej páske. Nevedia, že výška sadzby dane z príjmov je pre ich čistý príjem najmenej dôležitá, lebo pri priemernej mzde tvorí táto daň len 16 percent z celkových odvodov štátu. Mnohí sú fiškálne negramotní a ľahko tak znášajú zvyšovanie daní salámovou metódou. Teraz, keď sa na ministerstve financií píše reforma daňového systému, je zrušenie hrubej mzdy a prepočítanie sadzieb nutné presadiť.

Väčšina zamestnancov totiž vôbec netuší, že odmena za ich prácu je o 35 percent vyššia ako hodnota, ktorú vidia na výplatnej páske.

Komentár bol uverejnený v Hospodárskych novinách.